Đóng lại

Lịch làm việc của Ban giám hiệu

Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
29/11/2021
Lịch làm việc tuần 13
Phạm Xuân Thuỷ Trường Tiểu học Liên Ninh