Rộn ràng ngày khai trường của thầy trò trường TH Liên Ninh