- Chào cả lớp, từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các con. Cô tên là Phạm Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 4AKhi ...